NWAI Obligacji SFIO

Strategia zarządzania funduszem NWAI Obligacji SFIO w sposób innowacyjny połączy inwestycje na rynku skarbowym ze strategiami rynku obligacji municypalnych oraz obligacji korporacyjnych. NWAI Obligacji SFIO skierowany jest do inwestorów o umiarkowanej skłonności do ryzyka, poszukujących możliwości inwestycyjnych o rentowności znacznie przekraczającej oprocentowanie lokat bankowych, ale jednocześnie o wyraźnie niższym ryzyku inwestycyjnym niż ryzyko towarzyszące inwestycji w akcje. Minimalną wartością początkową inwestycji będzie kwota 1.000,00 PLN, dzięki czemu fundusz jest dostępny dla każdego inwestora. Nie bez znaczenia są także: możliwość dokonywania kolejnych nabyć już od 100 zł (co ułatwi regularne oszczędzanie), możliwość wpłaty w obligacjach (co umożliwi dywersyfikację już posiadanego portfela obligacji) oraz bardzo niskie opłaty za zarządzanie funduszem. Jesteśmy przekonani, że inwestycja w NWAI Obligacji SFIO przyczyni się do lepszej dywersyfikacji i wyższej rentowności Państwa portfeli inwestycyjnych.

Wiecej  : http://www.nwai.pl/index.php?id=806&lng=pl

Menu
Kontakt

KWLM FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres:
ul. Rolna 195
02-729 Warszawa

tel: +48 (22) 899 00 16
fax: +48 (22) 843 06 70
kontakt@kwlm.pl
www.kwlm.pl