Kim jesteśmy

Zakres działalności spółki to dwa podstawowe segmenty:

  • pośrednictwo przy sprzedaży produktów finansowych
  • niezależne doradztwo finansowe dla klientów zamożnych

KWLM Finanse sp. z o.o. powstała w sierpniu 2009r. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333815, REGON: 141942460. Kapitał zakładowy wynosi 300.000,00 PLN, w całości opłacony. Członkami zarządu spółki są Adam Mazurek i Wojciech Miśnik. Licencja KNF nr DPF/4031/62/7/10/AS z dnia 25 sierpnia 2010 roku.

Menu
Kontakt

KWLM FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres:
ul. Rolna 195
02-729 Warszawa

tel: +48 (22) 899 00 16
fax: +48 (22) 843 06 70
kontakt@kwlm.pl
www.kwlm.pl